ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติ ปี 2018

Mamy Booking - Blog

หลังจากที่ได้มีการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ จึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ จึงต้องมีช่วงที่ปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นและบำรุงรักษาตัวเอง

ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติจึงมีประกาศปิดอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในปี 2018

เมื่ออุทยานแห่งชาติต้องมีการปิดเพื่อพักฟื้นและบำรุงรักษาตัวเอง

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเพื่อไปพักผ่อน ท่องเที่ยว กับครอบครัว หรือ คนรู้ใจ จึงต้องวางแพลนให้ดีเพื่อที่จะได้ไปพักผ่อนได้อย่างที่ต้องการ

หม่ามี๊ จึงได้รวบรวมมาให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้แพลนทริปท่องเที่ยวได้อย่างสบายๆกันแล้วนะคะ

อุทยานแห่งชาติหาดวนกร (เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์) ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จะทำการปิดเพื่อฟื้นฟูตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพร

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ตั้งอยู่ที่จังหวัดระนอง

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ที่จังหวัดระนอง

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

หมู่เกาะพม่า ตั้งอยู่ที่ทะเลอันดามัน ติดกับชายฝั่งจังหวัดระนอง

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงา

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงา

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะราบ เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะนุ้ย เกาะท่าไร่) ตั้งอยู่ที่จังหวัด นครศรีธรรมราช

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา (เกาะรอกใน เกาะรอกนอก เกาะไหง หมู่เกาะห้า กองหินแดง กองหินม่วง) 

ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่

เกาะยูง ประกาศปิดอย่างไม่มีกำหนด

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะแหวน )ตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง )ตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูล

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา (หมู่เกาะอาดัง-ราวี )ตั้งอยู่ที่จังหวัดสตูล

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว (อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว ชายหาดอ่าวมะนาว ) ตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส

จะปิดเพื่อฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน

ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

แล้วพบกันใหม่เมื่ออุทยานแห่งชาติเปิดให้เข้าเยี่ยมชมนะคะ