10 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำเมื่อไปเที่ยวทะเล

Mamy Booking - Blog

1.ไม่ทิ้งขยะลงในทะเล ไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวที่ไหน พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมต้องห้ามเลยค่ะ เพราะว่าการทิ้งขยะลงทะเลนั้น เป็นการทำลายระบบนิเวศและทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยค่ะ เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นข่าวที่มีสัตว์ทะเลต่างๆได้กินขยะเข้าไป หรือชายหาดที่มีแต่ขยะ ดังนั้นห้ามทิ้งขยะลงทะเลเด็ดขาดเลยนะคะ

2.ไม่ควรให้อาหารปลา เพื่อนๆรู้มั้ยคะว่า การที่เราให้อาหารปลาในทะเลนั้น มีผลเสียต่อตัวเราเองและต่อระบบนิเวศทางทะเลโดยรวยด้วย เพราะจะทำให้เจ้าปลาเปลี่ยนพฤติกรรมในการหาอาหารกินเอง เมื่อให้อาหารปลา ปลาจะหยุดวัฏจักรการหาอาหารกินตามธรรมชาติของมัน ซึ่งจะส่งผลให้ปลาขาดสารอาหารที่เหมาะสมตามธรรมชาติในการดำรงชีวิต

3.ไม่เหยียบย่ำหรือสัมผัสปะการัง ปะการังเป็นสัตว์ที่ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโต และมีความเปราะบางมากๆ ซึ่งถ้าหากมีการสัมผัสก็จะทำให้ปะการังตายได้ และอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวหรือนักดำน้ำเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะ

4.ไม่ควรใช้แฟลชในการสัตว์ทะเล การที่เพื่อนๆดำน้ำลงไปชมปะการังหรือบันทึกภาพใต้น้ำก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ค่ะ แต่ถ้ามีการเก็บภาพนิ่ง หม่มมี๊แนะนำในการถ่ายภาพเล็กน้อยว่า ไม่ควรเปิดแฟลช เพราะอาจจะทำให้สัตว์ตกใจและเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ค่ะ

5.ไม่ไล่ต้อนหรือไล่จับสัตว์ทะเล การไล่ต้อนและไล่จับสัตว์ทะเลนั้น จะทไให้สัตว์ทะเลเกิดอาการเครียดและหวาดกลัวต่อนักท่องเที่ยวได้ค่ะ นอกจากนั้นการสัมผัสตัวสัตว์โดยตรง อาจจะทำให้นำเชื้อโรคไปสู่สัตว์ หรือทำให้สารเคลือบป้องกันผิวของสัตว์หลุดได้ค่ะ เช่นปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ดังนั้น เมื่อเพื่อนๆลงไปดำน้ำ ก็ไม่ควรเข้าใกล้สัตว์เกินไปนะคะ

6.ไม่เตะกวนตะกอนให้ฟุ้งกระจาย ขณะที่เพื่อนๆลงไปดำน้ำ การตีฟินส์ใกล้พื้นทรายจะกวนตะกอนเล็กๆ ให้ฟุ้งกระจายไปทับถมปะการัง ทำให้สาหร่ายที่อาศัยอยู่ในปะการังซึ่งทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารและออกซิเจนให้กับปะการัง ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้นแรงน้ำหรือตะกอนที่ถูกกวนยังทำให้สัตว์เล็กๆ ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทรายเพื่อหลบภัย ถูกพัดขึ้นมาและเสี่ยงกับการถูกล่าจากสัตว์อื่น

7.ไม่เก็บสะสมสิ่งของใดๆจากทะเล การนำสิ่งมีชีวิตบางชนิดออกจากระบบนิเวศ ทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติถูกรบกวน สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจขาดธาตุอาหารและส่วนประกอบบางอย่างที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต แม้กระทั่งเปลือกหอยและซากปะการังบนชายหาด ก็มีส่วนสำคัญในการสร้างหาดทราย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชีวิตด้วยนะคะ

8.ไม่สะสมปะการังและสัตว์ทะเลเป็นที่ระลึก การที่เพื่อนๆสะสมของที่ระลึกจากทะเล จะทำให้จำนวนสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในทะเลสูญเสียไปจากระบบนิเวศ หากไม่มีผู้ซื้อก็จะไม่มีผู้ขาย จึงควรช่วยกันรักษาและเก็บสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไว้ตามธรรมชาติ แต่เพื่อนๆอยากได้ของที่ระลึก หม่ามี๊คิดว่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจะดีกว่า

9.ไม่ทิ้งสมอลงแนวปะการัง การที่ชาวประมงหรือเรือท่องเที่ยวทิ้งสมอลงไปในแนวปะการังนั้นจะสร้างความเสียหายแก่แนวปะการังเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้แนวปะการังเสียหาย เมื่อคลื่นลมเปลี่ยนทิศทางยิ่งทำความเสียหายมากขึ้น เพราะสมอและโซ่ หรือเชือกที่ผูกกับสมอครูดไถไปบนแนวปะการัง จึงควรสำรวจใต้ท้องเรือก่อนทิ้งสมอ

10.ไม่ยิงปลาขณะที่ดำน้ำ การยิงปลาเป็นการล่าสัตว์ใหญ่และสัตว์ที่เชื่องช้าในแนวปะการัง ซึ่งทำให้ความสมดุลในระบบนิเวศเปลี่ยนไป การยิงปลาอาจทำให้ปลาที่หนีรอดได้รับบาดเจ็บ ทรมาน และตายอย่างช้าๆ นอกจากนั้นนักดำน้ำและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอาจได้รับอันตรายจากอุปกรณ์ยิงปลาอีกด้วย

และสามารถติดต่อหม่ามี๊ตามช่องทางต่อไปนี้

line: @mamybooking

Facebook: https://www.facebook.com/mamybooking

instagram: Mamybooking

twitter: @Mamybooking

Youtube: Mamy Booking